Zasady i regulamin rekrutacji

 Zespołu Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2020/2021

Rekrutacja do klas Technikum nr 4 (absolwenci szkoły podstawowej)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

TECHNIK BUDOWNICTWA

12

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

12

TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH

12

TECHNIK  GEODETA

12

Rekrutacja do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  (absolwenci szkoły podstawowej)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

SPRZEDAWCA

14

FRYZJER

14

WIELOZAWODOWA

( ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA)

56

Rekrutacja do klasy Branżowej Szkoły I stopnia nr 5  (absolwenci szkoły podstawowej)

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD

LICZBA  MIEJSC

KUCHARZ

16