Zasady i regulamin rekrutacji

 Zespołu Szkół Technicznych  w Nysie
w roku szkolnym  2019/2020

Rekrutacja do klas Technikum nr 4 (absolwenci gimnazjum)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

TECHNIK BUDOWNICTWA

12

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

12

TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH

12

TECHNIK  GEODETA

12

Rekrutacja do klas Technikum nr 4 (absolwenci szkoły podstawowej)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

TECHNIK BUDOWNICTWA

12

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

12

TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH

12

TECHNIK  GEODETA

12

Rekrutacja do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  (absolwenci gimnazjum)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

SPRZEDAWCA

12

FRYZJER

12

WIELOZAWODOWA

( ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA)

48

Rekrutacja do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  (absolwenci szkoły podstawowej)

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC

SPRZEDAWCA

12

FRYZJER

12

WIELOZAWODOWA

( ZAWÓD WYBRANY PRZEZ UCZNIA)

48

Rekrutacja do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 5  (absolwenci szkoły podstawowej, gimnazjum)

Szkoła dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZAWÓD

LICZBA  MIEJSC

KUCHARZ

8

MONTER  ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

8

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NYSIE
dla absolwentów gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NYSIE
dla absolwentów szkoły podstawowej